TROLDE

 

Fundament

Her kan du følge processen fra landmåleren sætter fundamentet af på grunden, til der står et færdigt randfundament. Kloakrør, vandrør, rør til varmepumpe og rør til el er ført gennem fundamentet og forberedt inde i huset. Der skal laves septiktank med sivedræn til kloak samt regnvandsfaskiner. Alt arbejde gennemføres af Rørvig VVS. Når denne proces er afsluttet overtager vi selv resten af byggeriet.

2. februar 2018

Regnvandfaskinen er på plads og der er forberedt for tagnedløb. Der er rettet af overalt og Rørvig VVS er færdig med første del af projektet. Nu overtager vi selv det videre arbejde med at isolere under gulvene, radonsikre, trække gulvvarmeslanger og støbe gulve. Næste del af fortællingen fortsætter her.

 

19. januar 2018

Nu nærmer vi os stærkt afslutningen af denne projektfase, kloaksystemet, med septiktank, tryksivestreng og mile er færdiggjort, fundamentet er pudset, afretning og genetablering af omgivelserne er godt i gang. Vi mangler kun at få nedgravet regnvandsfaskine og etableret rør til tagvand. Regnvandsfaskinen er ved at blive etableret bag det eksisterende hus, som det ses på det sidste billede.

12. januar 2018

Septiktanken er placeret og der er monteret udluftning, renseadgang og afbryder til pumpe. Bunken af muldjord skal anvendes til afdækning af 2x15m tryksivestreng.

10. januar 2018

9. januar 2018

Septiktanken er leveret og kloakken er ført frem til placeringen. Nedgravningen er påbegyndt.

5. januar 2018

Indvendige installationer til vand, kloak, varmepumpe og rør til el-tavle er nu placeret de rigtige steder. Der er lagt en bund på 100 mm sten som evt. kan anvendes til radonsug på et senere tidspunkt. De fleste jeg har talt med mener ikke at det er nødvendigt med radonsug i Rørvig, men det er billigere at være forberedt end at skulle etablere noget senere. Fundamentet er nu så langt at der kan isoleres indvendigt og forberedes til støbning af betongulv.

20. december 2017

Fundamentet til den sidste bærende indervæg er muret op. Der er ført rør til el-tavle og el-måler, rør til varmt- og koldt vand, varmerør til varmepumpe og gulvafløb, alt placeret i teknikrummet. Teknikrummet bliver trangt, men der skal ikke være plads til andet. Der mangler nu kun kloak og vand i badeværelset mod nord. Fundamentet er næsten færdigt, der er kun hul mod den store opholdsstue.

16. december 2017

Arbejdet med at lægge kloak og vand i huset er for alvor gået i gang. Efterhånden bliver de sidste dele af fundamentet muret op og der bliver gravet ud til 62 cm. under fundamentets kant. Det giver plads til 10 cm sten, 40 cm isolering og 12 cm til betongulv. Endelig fik vi leveret slangen til luft/vand varmepumpen. Den skal føres gennem fundamentet, således at der er forbindelse mellem indedel og udedel.

14. december 2017

Der er blevet ryddet op på grunden og overskudsjorden er placeret nydeligt langs skellet mod vest. Der er ført el-kabel gennem fundamentet, kablet splejses på det eksisterende kabel, når det er tid for at få "strøm" på det nye hus.

9.-11. december 2017

Vi har ryddet ud mod Sadolinsvej, for at gøre plads til "milen", som er drænet fra septiktanken. Vi får vi kørt alle grene væk i løbet af ugen. Forberedelse til kloak og vand er godt i gang.

30. november - 8. december 2017

Fundamentet mures op og der graves ud for isolering under gulvene.

29. november 2017

Der skal bruges 21 m3 beton for at fylde renderne, der må 3 betonbiler til leverencen. Inden betonen sætter sig, skal der sættes trækbånd i fundamentet (så huset ikke flyver af fundamentet) og gevindstænger til fastgørelse af fodrem.

27-28. november 2017

Der skal graves render, som forberedelse til støbning.

23. november 2017

Landmåleren har sat huset af med korrekte koter. Grunden har større hældning end vi var forberedt på. Hushjørnet mod Herman Sandbyvej må placeres under terræn, mens fundamentet mod Sadolinsvej bliver ca. 75 cm højt. Det kan ses af de galger landmåleren har sat.

22. november 2017

Så er grunden forberedt til landmåleren.

21. november 2017

Opstartsmøde med Rørvig VVS. De skal stå for fundament, kloak og VVS. Vi aftaler at grunden skal ryddes for træer og buske onsdag, således at landmåleren kan sætte huset at torsdag. Landmåleren havde været der ugen før, men det var umuligt at sætte huset af, da træer og buske stod i vejen.

15.-17. november 2017

Tidligere beskrivelse kan findes her - Forberedelse

 

 

 

 

Opdateret 16.11.2018